OHSU
Categories | Inventors

Xiangshu Xiao


OHSU # 1851Novel Pyrroloquinazolines as Anti-cancer AgentsXiangshu Xiao, Jingjin Chen, Bingbing Li
OHSU # 1803Split-luciferase complementation to measure soluble epoxide hydrolase dimerizationJonathan Nelson, Nabil Alkayed, Xiangshu Xiao
OHSU # 1699Pharmaceutical compositions comprising napthamidesXiangshu Xiao
OHSU # 1295Naphthamides as anticancer agents inhibiting CREB-mediated gene transcriptionXiangshu Xiao, Bingbing Li